Florio App Disclaimer:

Žádné z poskytnutých informací nepředstavují radu lékaře (ani pomocnou) a nemají být chápány jako náhrada léčebných pokynů vašeho lékaře. Pouze váš lékař může určit, jaká léčba je vhodná ve vašem aktuálním stavu. Je naprosto klíčové, abyste se drželi pouze plánu léčby, který vám poskytl váš lékař. Procento hladiny faktoru zobrazované v aplikaci Florio představuje pouze odhad, a ne skutečné měření. Odhadovaná hladina faktoru nemusí představovat vaši skutečnou aktuální hladinu faktoru. Je vypočítávána a dodávána službou třetí strany (platforma McMaster PopPK, McMasterova univerzita, Kanada, https://www.mcmasterpoppk.org), ne společností Florio GmbH (dále jen “Florio”). Florio získává informace o vaší hladině faktoru z platformy McMaster PopPK po každé zaznamenané injekci. Florio nad odhadem poskytnutým platformou McMaster PopPK nemá žádnou kontrolu a nemůže zaručit jeho přesnost. Podrobnosti plánu léčby jsou rovněž dodávány platformou McMaster PopPK na základě záznamů vašeho lékaře v platformě McMaster PopPK, na které je založena také funkce připomínek léků. Pokud si ve svém plánu medikace všimnete jakékoli odchylky, obraťte se prosím ihned na svého lékaře. Florio nemůže vyloučit, že některé údaje mohou být nepřesné nebo chybné. Informace o aktivitě jsou rovněž poskytovány dodavatelem třetí strany (GoogleFit a Apple HealthKit) a Florio nad údaji získanými pomocí těchto funkcí nemá kontrolu a nemůže zaručit jejich přesnost. Všechny poskytované funkce závisejí na přesnosti informací dodávaných Vámi a Vaším lékařem a jsou používány a spravovány pouze na Vaši zodpovědnost a zodpovědnost Vašeho lékaře.

Florio Dashboard Disclaimer:

Florio GmbH (dále jen “Florio”) neposkytuje lékařskou radu. Cílem platformy Florio je sledovat léčbu hemofilie. Tato platforma se skládá z aplikace Florio a Florio Dashboard. Informace o pacientovi mohou být sdíleny mezi pacientem a jeho poskytovatelem zdravotní péče prostřednictvím Florio Dashboard ještě před lékařskými konzultacemi, aby se usnadnilo plánování péče a případné úpravy léčby. Monitorování umožňuje pacientům: A) snadno zaznamenávat události související s hemofilií (např. injekce, krvácení, nálada / pohoda, bolest a fyzická aktivita) a / nebo B) zobrazit předpovězené úrovně faktorů. Informace zobrazené ve Florio nejsou určeny k diagnostickým účelům a nenahrazují Váš komplexní lékařský výcvik. Měli byste se spoléhat výhradně na svůj vlastní nezávislý úsudek v diagnostice a léčbě vašeho pacienta. Zamýšlenými uživateli jsou pacienti s diagnózou hemofílie (Florio App) a poskytovatelé zdravotní péče (Florio Dashboard). Známé kontraindikace jsou pacienti s diagnózou současného inhibitoru faktoru VIII nebo faktoru IX. Florio vám poskytuje obecné informace o úrovni aktivity koagulace vašeho pacienta (odhadovaná hladina faktoru v %). Procento hladiny faktoru zobrazené v aplikaci Florio představuje pouze odhad, ne skutečné měření. Odhadovaná hladina faktoru nemusí odpovídat skutečné aktuální hladině faktoru vašeho pacienta. Je vypočítávána a dodávána službou třetí strany (McMaster PopPK, McMasterova univerzita, Kanada, https://www.mcmasterpoppk.org, ne samotnou společností Florio). Florio získává hladinu faktoru vašeho pacienta z platformy McMaster PopPK po každé uložené infuzi. Společnost Florio nemá žádnou kontrolu nad obsahem tohoto odhadu a nemůže zaručit přesnost odhadu poskytovaného společností McMaster PopPK. Odhad nemusí nutně představovat skutečnou aktuální hladinu faktoru vašich pacientů. Chyby nebo nepřesnosti v údajích zobrazených v aplikaci Florio nelze vyloučit. Informace o aktivitách jsou poskytovány provozovateli třetích stran (Google Fit a Apple HealthKit). Aplikace Florio nemá kontrolu nad daty získanými z těchto aplikací a není schopna garantovat jejich správnost. Všechny poskytované funkce závisí na přesném zadání Vámi a Vaším pacientem; a jsou používány a spravovány pouze na Vaši odpovědnost a odpovědnost Vašeho pacienta.