Odmítnutí odpovědnosti

Poslední změna: 23. April 2022

florio HAEMO App Disclaimer:

Zdravotnický prostředek florio HAEMO neposkytuje lékařskou radu. Software florio HAEMO je určen k monitorování léčby hemofilie. Software florio HAEMO se skládá z aplikace florio HAEMO a řídicího panelu florio HAEMO.

Informace o pacientovi může zaznamenávat pacient nebo jeho pečovatel a mohou být sdíleny mezi pacientem a jeho zdravotníkem prostřednictvím řídicího panelu florio HAEMO před lékařskými konzultacemi, aby se usnadnilo plánování péče a potenciálních úprav léčby.

Monitorování dovoluje pacientům a/nebo pečovatelům:

  1. zaznamenávat a zobrazovat příhody související s hemofilií (např. injekce, krvácení, celkový stav, bolest, tělesnou aktivitu) a/nebo
  2. zobrazovat odhadované úrovně faktoru.

Určenými uživateli jsou pacienti s diagnostikovanou hemofilií a/nebo jejich pečovatelé (aplikace florio HAEMO) a zdravotníci (řídicí panel florio HAEMO). Existují známé kontraindikace pro pacienty,

  1. kterým byl diagnostikován současný inhibitor faktoru VIII nebo faktoru IX a/nebo
  2. používající jiné léčby než náhradu koagulačního faktoru.

NP-23437, srpen 2022