Jedná se o webové rozhraní, do kterého má přístup pouze registrovaný lékař. Slouží k monitorování a tisku údajů zadaných pacientem v jeho mobilní aplikaci.