Výše úrovně faktoru je vypočítána pomocí metod populační farmakokinetiky v databázi platformy McMaster PopPK, a to po zadání farmakokinetických dat vaším lékařem.