Uživatel uděluje souhlas se zpracováním specifických informací, jako jsou například injekce, léčebné plány, podrobnosti o krvácení a bolestech, fyzická aktivita, zdravotní dotazník a odhadovaná hladina

faktoru. V aplikaci florio HAEMO jsou údaje pseudonymizovány na základě identifikátoru nastaveného lékařem. Pouze ošetřující lékař může přiradit pseudonymizovaná data ke konkrétnímu pacientovi, nikoliv Florio.

K užívání aplikace nejsou vyžadovány osobní údaje jako jméno, adresa, telefonní číslo a e-mail.