Ve Floriu můžete upravit či smazat pouze Vaši poslední zadanou injekci, lze tak učinit v menu pod záložkou „Historie“.