V průběhu léčby krvácení je faktor spotřebováván různou rychlostí a nelze přesně odhadnout jeho hladinu. Když zaznamenáte krvácení, aplikace florio HEAMO se přepne do léčebného režimu, dokud neukončíte krvácení a nevrátíte se k další pravidelné profylaxi, aplikace Vám z bezpečnostních důvodů nebude zobrazovat hladinu faktoru.