Proč mi aplikace v průběhu krvácení neukazuje odhadovanou úroveň faktoru?

V průběhu léčby krvácení je faktor spotřebováván různou rychlostí a nelze přesně odhadnout jeho hladinu. Když zaznamenáte krvácení, aplikace florio HEAMO se přepne do léčebného režimu, dokud neukončíte krvácení a nevrátíte se k další pravidelné profylaxi, aplikace Vám z bezpečnostních důvodů nebude zobrazovat hladinu faktoru.

By |2021-06-16T10:55:51+00:00June 16th, 2021||Comments Off on Proč mi aplikace v průběhu krvácení neukazuje odhadovanou úroveň faktoru?

Co je režim pečovatele?

Režim pečovatele umožňuje rodičům a zákonným zástupcům zaznamenávat události spojené s léčbou hemofilie za jedno nebo více dětí. Režim pečovatele lze používat na více zařízeních pro totéž dítě.

By |2021-04-30T07:53:12+00:00February 10th, 2020||Comments Off on Co je režim pečovatele?

Co je Florio HAEMO Kids?

Florio HAEMO Kids je hravá aplikace, jejímž účelem je pomoci dětem lépe porozumět jejich léčbu hemofilie.

By |2021-06-16T11:01:16+00:00February 10th, 2020||Comments Off on Co je Florio HAEMO Kids?

Jaké výhody přináší florio Dashboard?

V Dashboardu lékař vidí přehledně všechny informace, které zadali pacienti ve svých mobilních aplikacích. Umožňuje také přehled o spotřebě a zbývajících zásobách faktoru. Nespornou výhodou je možnost tisku pacientského deníku s přehledem o profylaktických injekcích, krvácivých epizodách a jejich léčení.

By |2021-04-30T07:55:50+00:00February 10th, 2020||Comments Off on Jaké výhody přináší florio Dashboard?

Jaké údaje florio HAEMO zpracovává a jak je v rámci aplikace zajištěno jejich zabezpečení?

Uživatel uděluje souhlas se zpracováním specifických informací, jako jsou například injekce, léčebné plány, podrobnosti o krvácení a bolestech, fyzická aktivita, zdravotní dotazník a odhadovaná hladina faktoru. V aplikaci florio HAEMO jsou údaje pseudonymizovány na základě identifikátoru nastaveného lékařem. Pouze ošetřující lékař může přiradit pseudonymizovaná data ke konkrétnímu pacientovi, nikoliv Florio. K užívání aplikace nejsou [...]

By |2021-04-30T07:56:38+00:00February 10th, 2020||Comments Off on Jaké údaje florio HAEMO zpracovává a jak je v rámci aplikace zajištěno jejich zabezpečení?