Osoby s hemofilií2021-09-17T14:25:02+00:00

Umožňuje život za hranicemi hemofilie

Aplikace florio HAEMO vám kombinuje údaje o událostech souvisejících s hemofilií s odhadem hladiny faktoru
v reálném čase.* Získané informace vám pomohou předvídat, plánovat a usnadní váš život s hemofilií.


Umožňuje život za hranicemi hemofilie

Aplikace florio HAEMO vám kombinuje údaje o událostech souvisejících s hemofilií s odhadem hladiny faktoru v reálném čase.* Získané informace vám pomohou předvídat, plánovat a usnadní váš život s hemofilií.

Support meaningful discussions
Support meaningful discussions

Nejčastější otázky a odpovědi o aplikaci

K čemu aplikace florio HAEMO slouží?2021-04-30T07:10:21+00:00

Aplikace vám umožní zaznamenat události spojené s léčbou hemofilie, jako jsou aplikace léků, krvácení, bolest nebo celkový pocit zdraví. Florio HAEMO můžete spárovat s chytrým zařízením, které sleduje úroveň vaší fyzické zátěže. Získáte tak další cenné informace o svém stavu. S pomocí odhadované plazmatické hladiny faktoru si můžete lépe naplánovat své aktivity a léčbu.

Pro koho je aplikace určena?2021-04-30T07:27:09+00:00

Aplikace je určena pro pacienty s hemofilií A i B v profylaktickém režimu léčby náhradním faktorem, u kterých není rozvinutý inhibitor faktoru VIII nebo IX. Její využití je vhodné pro dospívající a dospělé hemofiliky, seniory, ale také dětské pacienty a jejich rodiče či pečující osoby.

Jakým způsobem lze aplikaci získat?2021-04-30T07:27:52+00:00

Promluvte si se svým lékařem, zda je pro vás florio HAEMO vhodným pomocníkem. Aplikaci si můžete zdarma stáhnout v obchodě Google Play, případně App Store. Jakmile vám lékař zpřístupní její užívání, budete ji moci aktivovat.

Jak aplikace pozná moji aktuální hladinu faktoru?2021-04-30T07:29:02+00:00

Výše úrovně faktoru je vypočítána pomocí metod populační farmakokinetiky v databázi platformy McMaster PopPK, a to po zadání farmakokinetických dat vaším lékařem.

Které údaje je třeba zadat, abych viděl svou aktuální hladinu faktoru?2021-04-30T07:51:22+00:00

Aby aplikace mohla zobrazit hladinu faktoru, je třeba zaznamenat první profylaktickou injekci.

Musím lékaři odesílat hlášení o injekci/krvácení/bolestech ručně?2021-04-30T07:51:17+00:00

Ne, všechny vámi zadané informace se automaticky odešlou do lékařské aplikace v reálném čase.

Je třeba k používání aplikace podepisovat nějaké dokumenty?2021-04-30T07:51:40+00:00

Ne, pouze jako uživatel musíte při instalaci odkliknout svůj souhlas s podmínkami používání.

Je stažení aplikace zpoplatněno?2021-04-30T07:52:00+00:00

Aplikaci lze stáhnout zdarma na App Store nebo Google Play.

Musím být připojený k internetu, aby aplikace fungovala?2021-04-30T07:52:39+00:00

Ano, pro plnohodnotné používání je nutné, aby byl uživatel připojený k internetu.

Lze z aplikace získat tištěný záznam o profylaktických aplikacích?2021-06-16T10:48:56+00:00

Tištěný záznam lze získat od Vašeho lékaře, který má možnost záznam vytisknout ze svého Dashboardu.

Mohu v aplikaci zpětně upravit či mazat zadané profylaktické injekce?2021-06-16T10:54:05+00:00

Ve Floriu můžete upravit či smazat pouze Vaši poslední zadanou injekci, lze tak učinit v menu pod záložkou „Historie“.

Proč mi aplikace v průběhu krvácení neukazuje odhadovanou úroveň faktoru?2021-06-16T10:55:51+00:00

V průběhu léčby krvácení je faktor spotřebováván různou rychlostí a nelze přesně odhadnout jeho hladinu. Když zaznamenáte krvácení, aplikace florio HEAMO se přepne do léčebného režimu, dokud neukončíte krvácení a nevrátíte se k další pravidelné profylaxi, aplikace Vám z bezpečnostních důvodů nebude zobrazovat hladinu faktoru.

Mohu si v aplikaci změnit léčebný plán?2021-06-16T10:59:28+00:00

Ne, léčebný plán může v aplikaci nastavit pouze Váš lékař pomocí nástroje McMasterPopPK. Pro změnu léčebného plánu kontaktujte svého lékaře.

Co je režim pečovatele?2021-04-30T07:53:12+00:00

Režim pečovatele umožňuje rodičům a zákonným zástupcům zaznamenávat události spojené s léčbou hemofilie za jedno nebo více dětí. Režim pečovatele lze používat na více zařízeních pro totéž dítě.

Co je Florio HAEMO Kids?2021-06-16T11:01:16+00:00

Florio HAEMO Kids je hravá aplikace, jejímž účelem je pomoci dětem lépe porozumět jejich léčbu hemofilie.

Co je florio HAEMO Dashboard a k čemu slouží?2021-04-30T07:54:45+00:00

Jedná se o webové rozhraní, do kterého má přístup pouze registrovaný lékař. Slouží k monitorování a tisku údajů zadaných pacientem v jeho mobilní aplikaci.

Lze se k Dashboardu přihlásit i mimo ordinaci?2021-04-30T07:55:15+00:00

K florio HAEMO Dashboard se lze přihlásit odkudkoliv pomocí většiny internetových prohlížečů na zařízeních, která mají rozlišení minimálně 1 024 pixelů na šířku.

Jaké výhody přináší florio Dashboard?2021-04-30T07:55:50+00:00

V Dashboardu lékař vidí přehledně všechny informace, které zadali pacienti ve svých mobilních aplikacích. Umožňuje také přehled o spotřebě a zbývajících zásobách faktoru. Nespornou výhodou je možnost tisku pacientského deníku s přehledem o profylaktických injekcích, krvácivých epizodách a jejich léčení.

Jaké údaje florio HAEMO zpracovává a jak je v rámci aplikace zajištěno jejich zabezpečení?2021-04-30T07:56:38+00:00

Uživatel uděluje souhlas se zpracováním specifických informací, jako jsou například injekce, léčebné plány, podrobnosti o krvácení a bolestech, fyzická aktivita, zdravotní dotazník a odhadovaná hladina

faktoru. V aplikaci florio HAEMO jsou údaje pseudonymizovány na základě identifikátoru nastaveného lékařem. Pouze ošetřující lékař může přiradit pseudonymizovaná data ke konkrétnímu pacientovi, nikoliv Florio.

K užívání aplikace nejsou vyžadovány osobní údaje jako jméno, adresa, telefonní číslo a e-mail.

Co dělat, pokud aplikace nefunguje, nebo mám nějaké dotazy?2021-04-30T07:57:16+00:00

V případě dotazů či jakýchkoliv problémů s aplikací se na nás neváhejte obrátit. Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese smolik@ewing.cz.

NP-17074, květen 2021