florio HAEMO pro zdravotnické týmy

Platforma florio HAEMO přináší zdravotnickým týmům, které pečují o pacienty s hemofilií, nový vhled opírající se o data. Přehled na zobrazovacím panelu florio HAEMO může být přínosem při plánování personalizované péče a může iniciovat potenciální úpravu léčby.

 

Vstup do florio HAEMO Dashboard

florio HAEMO pro zdravotnické týmy

Platforma florio HAEMO přináší zdravotnickým týmům, které pečují o pacienty s hemofilií, nový vhled opírající se o data. Přehled na zobrazovacím panelu florio HAEMO může být přínosem při plánování personalizované péče a může iniciovat potenciální úpravu léčby.

Vstup do florio HAEMO Dashboard

Informace o nových funkcích, které aplikace florio HAEMO nabízí zdravotnickým pracovníkům, naleznete v přehledné brožuře.

ve formátu .pdf

Data-driven decisions
Support meaningful discussions